ధర్మ కర్తల మండలి

 • శ్రీ వనం నరసింహారావు
 • శ్రీ కత్తూరి సోమేశ్వర్
 • శ్రీ గుళ్లపల్లి సోమసుందరం
 • శ్రీమతి కోట్ల సువర్ణప్రకాష్
 • శ్రీ కృష్ణమూర్తి గజపతి
 • శ్రీ సురకంటి యాదవ రెడ్డి
 • శ్రీ తలకాయల అనిల్ కుమార్
 • శ్రీ సంగాడి లక్ష్మినరసింహారావు
 • శ్రీ బిచినేపల్లి వెంకటేశ్వర్ రావు
 • శ్రీ ఆకుల యాదగిరి
 • శ్రీ కురుతూరి నరసింహమూర్తి
 • శ్రీ గుండెగౌని బాలగౌడ్
 • శ్రీ బత్తీని శ్రీనివాసరెడ్డి
 • శ్రీమతి యం. జయలత యాదగిరిరెడ్డి

ధర్మ కర్తల మండలి

 • శ్రీమతి పాపినేని వెంకటసుబ్బమ్మ
 • శ్రీ బచ్చు రామచంద్రయ్య
 • శ్రీ కోడిపాక శ్రీనివాస్
 • శ్రీ మేక సుధాకర్ రెడ్డి
 • శ్రీమతి కామిశెట్టి సక్కుభాయీ
 • శ్రీ కుతాది గోపాల కృష్ణ
 • శ్రీ చీకోటి వేణుకుమార్
 • శ్రీ కొర్రాపు నాగేశ్వర్ రావు
 • శ్రీ కోట పద్మనాభరావు
 • శ్రీ కామిశెట్టి మనోహర్
 • శ్రీ కొండగారి సింహాచలం
 • శ్రీ కొండేపూడి రాధా కృష్ణమూర్తి
 • శ్రీ జోరిగల శ్రీనివాస్